วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอำนวย สัตยวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า”ต้านภัยมะเร็งเต้านม” บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอำนวย สัตยวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า”ต้านภัยมะเร็งเต้านม” บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งช้าง ภายใต้งบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุ่งช้าง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ประมาณ 50 คน

Last Updated on 16 September 2023 by adirek

Hits: 0

Spread the love
Scroll to Top