วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า”ต้านภัยมะเร็งเต้านม” บ้านสลี หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า”ต้านภัยมะเร็งเต้านม” บ้านสลี หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งช้าง ภายใต้งบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสลีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ประมาณ 30 คน

Last Updated on 11 September 2023 by adirek

Hits: 1

Spread the love
Scroll to Top