ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 8.00- 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 8.00- 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

Last Updated on 7 September 2023 by adirek

Hits: 3

Spread the love
Scroll to Top