ประชาสัมพันธ์ ให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมว ฟรี

ประชาสัมพันธ์ ให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมว ฟรี  เนื่องด้วย เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง จะออกหน่วยให้บริการ ทำหมันแก่สุนัขและแมว ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ในการนี้เทศบาล ขอเชิญประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สุนัขและแมวที่นำมารับบริการให้ปฏิบัติดังนี้
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาก่อนเวลาที่ลงทะเบียนอย่างน้อย 30 นาที
2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมา ณ จุดลงทะเบียน
3. เตรียมอุปกรณ์ เช่น สายจูง ปลอกคอ หรืออื่น ๆ

การเตรียมตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดทำหมัน
1. สุนัขและแมวควรมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป
2. งดน้ำงดอาหารสัตว์ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนทำหมัน
3. สุนัขและแมวต้องมีสุขภาพดี ไม่ป่วย
4. สัตว์ที่นำมาทำหมัน(สุนัข) ไม่ควรมีประจำเดือน เพราะจะทำให้สัตว์เสียเลือดมาก
5. สุนัขหรือแมว แม่ลูกอ่อนเมื่อลูกอายุ 2 เดือน เหมาะที่จะทำหมัน
6. สัตว์ที่รู้ว่าท้องไม่ควรนำมาทำหมัน

 

Last Updated on 7 September 2023 by adirek

Hits: 0

Spread the love
Scroll to Top