วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับ นายเดชา พนาขวา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะ เรื่อง การจัดเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลทุ่งช้าง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับ นายเดชา พนาขวา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะ เรื่อง การจัดเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลทุ่งช้าง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

 

 

Last Updated on 7 September 2023 by adirek

Hits: 1

Spread the love
Scroll to Top