วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านสลีภายใต้งบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านสลี หมู่1

วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านสลีภายใต้งบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านสลี หมู่1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรรม 40 คน

Last Updated on 7 September 2023 by adirek

Hits: 1

Spread the love
Scroll to Top