ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่

ด้วยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วย จำนวน 97,052 ราย
ซึ่ง โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อบุตา จมูกและปาก
สสิ่งปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพ)

Last Updated on 1 September 2023 by adirek

Hits: 0

Spread the love
Scroll to Top