ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ
แจ้งเตือนสถานการณ์ และการเจ็บป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ ในช่วงฤดูฝน 🍄
การป้องกันการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ
ยึดหลัก “ เห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน “
1.ไม่เก็บหรือกินเห็ดที่ไม่รู้จัก หรือไม่แน่ใจว่ากินได้
2.ไม่เก็บเห็ดที่อยู่ในระยะอ่อนมากิน เช่น ระยะเป็นตุ่มหรือตูมที่มีรูปร่างคล้ายไข่ เพราะคล้ายเห็ดพิษ
3.ไม่กินเห็ดดิบ โดยไม่ปรุงสุกก่อนกินจะทำให้เกิดพิษได้ เช่น เห็ดน้ำหมาก เป็นต้น
4.ไม่กินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เห็ดหิ่งห้อย เห็ดน้ำหมึกหรือเห็ดถั่วที่ขึ้นตามธรรมชาติ

Last Updated on 24 August 2023 by adirek

Hits: 442

Spread the love
Scroll to Top