ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด (บริเวณข้างสวนนายสรศักดิ์. น้ำตอง) (บ้านทุ่งช้าง)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด (บริเวณข้างสวนนายสรศักดิ์. น้ำตอง) (บ้านทุ่งช้าง) ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 

Last Updated on 12 July 2023 by สำนักปลัด

Hits: 7

Spread the love
Scroll to Top