ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในระดับท้องถิ่น

Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN 🇺🇳 คือแนวทางการพัฒนาที่ประเทศสมาชิก UN 193 ประเทศยอมรับและนำมาปรับใช้ในบริบทของประเทศตนเองตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 📈 ที่ในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 🌱 และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🫂 โดยประเทศสมาชิกตกลงกันว่าจะบรรลุ SDGs ให้ได้ภายในปี 2030 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 15 ปี . ขณะนี้ แม้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว เหลือเวลาอีก 7 ปี แต่รายงานล่าสุดจากเลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030… ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ประเทศสมาชิก UN ทุกประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่การประชุม #SDGSummit ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา ⏳ …

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในระดับท้องถิ่น Read More »

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 8.00- 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 8.00- 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง Last Updated on 7 September 2023 by adirek Hits: 3

ประชาสัมพันธ์ ให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมว ฟรี

ประชาสัมพันธ์ ให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมว ฟรี  เนื่องด้วย เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง จะออกหน่วยให้บริการ ทำหมันแก่สุนัขและแมว ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ในการนี้เทศบาล ขอเชิญประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สุนัขและแมวที่นำมารับบริการให้ปฏิบัติดังนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. มาก่อนเวลาที่ลงทะเบียนอย่างน้อย 30 นาที 2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมา ณ จุดลงทะเบียน 3. เตรียมอุปกรณ์ เช่น สายจูง ปลอกคอ หรืออื่น ๆ การเตรียมตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดทำหมัน 1. สุนัขและแมวควรมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป 2. งดน้ำงดอาหารสัตว์ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนทำหมัน 3. สุนัขและแมวต้องมีสุขภาพดี ไม่ป่วย 4. สัตว์ที่นำมาทำหมัน(สุนัข) ไม่ควรมีประจำเดือน เพราะจะทำให้สัตว์เสียเลือดมาก …

ประชาสัมพันธ์ ให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมว ฟรี Read More »

ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่

ด้วยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วย จำนวน 97,052 ราย ซึ่ง โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อบุตา จมูกและปาก สสิ่งปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพ) Last Updated on 1 September 2023 by adirek Hits: 0

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ แจ้งเตือนสถานการณ์ และการเจ็บป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ ในช่วงฤดูฝน 🍄 การป้องกันการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ ยึดหลัก “ เห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน “ 1.ไม่เก็บหรือกินเห็ดที่ไม่รู้จัก หรือไม่แน่ใจว่ากินได้ 2.ไม่เก็บเห็ดที่อยู่ในระยะอ่อนมากิน เช่น ระยะเป็นตุ่มหรือตูมที่มีรูปร่างคล้ายไข่ เพราะคล้ายเห็ดพิษ 3.ไม่กินเห็ดดิบ โดยไม่ปรุงสุกก่อนกินจะทำให้เกิดพิษได้ เช่น เห็ดน้ำหมาก เป็นต้น 4.ไม่กินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เห็ดหิ่งห้อย เห็ดน้ำหมึกหรือเห็ดถั่วที่ขึ้นตามธรรมชาติ Last Updated on 24 August 2023 by adirek Hits: 442

Scroll to Top