Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งในในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสวนสาธารณะ "สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมงานนมัสการสรงน้ำพระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี บ้านสลี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก ณ อนุสรณีย์พลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง จังห

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนทุ่งช้าง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันเด็กแห่งชาติ 2563

เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอทุ่งช้าง จัดโครงการ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนน คนเดิน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก เทศบาลตําบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

มุม Admin

แผนบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ดูประกาศทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำรี
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนมกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนที่จังหวัดน่าน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4-2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบ
ประกาศราคากลาง แบบ บก.03 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างเสริมผิวพาราฯ บ้านสันกลาง,บ้านเฟือยลุง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) แบบ บก.06
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2562
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2562
ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
ประชาสัมพันธ์แผน คตง. ปี 2563
รายงานผลการจัดปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักคอยฯ ศพด.แพะกลาง
ดูประกาศทั้งหมด